User Tools

Site Tools


wiki:virussen_spyware_malware:vbs_solow-l

VBS/Solow-L

Deze Worm plaatst allerlei .vbs bestanden op de computer en past de titelbalk van Internet Explorer aan.

Titelbalk Internet Explorer herstellen

Ga naar Start → Uitvoeren → Regedit en verwijder de volgende sleutel:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title

VBS bestanden verwijderen

Open een terminal/dos venster en type de volgende commando's:

del /a:rhs %WINDOWS%\xxicecubexx.dll.vbs
del /a:rhs X:\xxicecubexx.dll.vbs

Vervang X: voor de driveletter van alle schijven in de computer, ook USB-sticks en USB-schijven! Als met de bovenstaande commando's de bestanden niet weggaan, gebruik dan het programma Unlocker.

Autoruns verwijderen

Open een terminal/dos venster en type de volgende commando's:

del /a:rhs X:\autorun.inf

Vervang X: voor de driveletter van alle schijven in de computer, ook USB-sticks en USB-schijven!

Hijackthis

Download Hijackthis en scan de computer. Zet een vinkje voor alle regels waarin xxicecubexx.dll.vbs voorkomt. Klik op fix checked.

Herstarten

Start de computer nu opnieuw op!

wiki/virussen_spyware_malware/vbs_solow-l.txt · Last modified: 2014/08/14 15:20 by jboelen