User Tools

Site Tools


wiki:synology:optware_installeren_op_een_ds213j

Optware installeren op een DS213j

Om applicatie toe te voegen aan de Synology NAS via ipkg moet eerst optware geïnstalleerd worden. Voor de DS213j is geen installatie script beschikbaar. Volg in plaats daarvan de onderstaande stappen.

Optware root directory aanmaken

mkdir /volume1/@optware
mkdir /opt
mount -o bind /volume1/@optware /opt

Ipkg installeren

feed=http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable
ipk_name=`wget -qO- $feed/Packages | awk '/^Filename: ipkg-opt/ {print $2}'`
wget $feed/$ipk_name
tar -xOvzf $ipk_name ./data.tar.gz | tar -C / -xzvf -
mkdir -p /opt/etc/ipkg
echo "src cross $feed" > /opt/etc/ipkg/feeds.conf

/opt toevoegen aan PATH

Voeg de volgende regel toe aan /etc/profile:

PATH=/opt/bin:/opt/sbin:$PATH''

Init scripts aanmaken

Maak het bestand /etc/rc.local aan (chmod 755) en voeg toe:

rc.local
#!/bin/sh
# Optware setup
[ -x /etc/rc.optware ] && /etc/rc.optware start

Maak het bestand /etc/rc.optware aan (chmod 755) en voeg toe:

rc.optware
#! /bin/sh
if test -z "${REAL_OPT_DIR}"; then
# next line to be replaced according to OPTWARE_TARGET
REAL_OPT_DIR=/volume1/@optware
fi
case "$1" in
  start)
    echo "Starting Optware."
    if test -n "${REAL_OPT_DIR}"; then
      if ! grep ' /opt ' /proc/mounts >/dev/null 2>&1 ; then
        mkdir -p /opt
        mount -o bind ${REAL_OPT_DIR} /opt
      fi 
    fi
  [ -x /opt/etc/rc.optware ] && /opt/etc/rc.optware
  ;;
  reconfig)
  true
  ;;
  stop)
    echo "Shutting down Optware."
  true
  ;;
  *)
    echo "Usage: $0 {start|stop|reconfig}"
    exit 1
esac
exit 0

Meer informatie

wiki/synology/optware_installeren_op_een_ds213j.txt · Last modified: 2014/07/23 14:52 by jboelen