User Tools

Site Tools


wiki:ssh:standaardopties_per_server

Standaardopties per server

Het is mogelijk om bij openssh in de cliënt per server bepaalde standaard opties te definiëren. Maak hiervoor een configuratie bestand aan in de map: ~/.ssh

touch ~/.ssh/config

Maak nu een nieuwe regel aan die begint met Host en daarachter de DNS naam of IP adres van de server. Daaronder kunnen standaardopties worden geconfigureerd, in het onderstaande voorbeeld een gebruikersnaam en ssh key.

Host mijnserver.tux-inside.lan
User gebruiker
IdentityFile ~/.ssh/mijnserverkey.pem

Maak eventueel meer regels aan voor andere servers.

wiki/ssh/standaardopties_per_server.txt · Last modified: 2014/08/14 15:09 by jboelen