User Tools

Site Tools


wiki:spamassassin:bayes_database_importeren_exporteren

Bayes database importeren / exporteren

Voer het onderstaande commando uit om een backup te maken van de Bayes database van een specifieke gebruiker:

sa-learn --backup > backupfile.txt

En het volgende commando om deze weer te importeren:

sa-learn --restore backupfile.txt
wiki/spamassassin/bayes_database_importeren_exporteren.txt · Last modified: 2014/08/14 14:55 by jboelen