User Tools

Site Tools


wiki:postfix:catchall_alias_aanmaken

Catchall alias aanmaken

Het is in Postfix mogelijk een catchall in te stellen voor een bepaald domein. Maak hiervoor eerst een bestand aan in de configuratie directory van Postfix, bijvoorbeeld: /etc/postfix/catchall. Configureer hier het domein en de mailbox voor de catchall:

@domain.com user@domain.com

Creeër nu de lookup table:

postmap /etc/postfix/catchall

Voeg nu de aangemaakte tabel toe aan de virtual_alias_maps optie van Postfix in het bestand /etc/postix/main.cfg. Deze regel wordt van links naar rechts door postfix gelezen. De onderstaande regel controleert eerst de aanwezigheid van aliassen in een LDAP database, daarna de loginnamen in LDAP en als er geen match is gevonden de catch-all:

virtual_alias_maps = ldap:/etc/postfix/ldap-aliases.cf, ldap:/etc/postfix/ldap-users.cf, hash:/etc/postfix/catchall

Mail adressen die in geen van de genoemde lijsten worden gevonden zijn ongeldig en geven een:

550 5.1.1 user@domain.com: Recipient address rejected: User unknown in local recipient table

Meer info

wiki/postfix/catchall_alias_aanmaken.txt · Last modified: 2014/08/14 15:07 by jboelen