User Tools

Site Tools


wiki:postfix:backup_mx

Backup MX

Deze pagina beschrijft het configureren van een backup mailserver met Postfix.

Configuratie

Open het bestand /etc/postfix/main.cf en pas de volgende opties aan:

relay_domains = $mydestination domain1.com domain2.net domain3.org

Dit zijn de domeinnamen waarvoor de server e-mail moet afhandelen.

transport_maps = hash:/etc/postfix/transport

In de transport map staat geconfigureerd wat de primaire servers zijn voor elk domein.

smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks reject_unauth_destination permit_mx_backup

De optie permit_max_backup staat het doorsturen naar de primaire mailserver toe. De optie smtpd_relay_restrictions heet in oudere Postfix versies: smtpd_recipient_restrictions .

Transport map

Maak het bestand /etc/postfix/transport aan en configureer per domein een server:

domain1.com smtp:mail.domain1.com
domain2.net smtp:mail.domain2.net
domain3.org smtp:mail.domain3.org

Maak nu een binaire versie van de transport database aan met het volgende commando:

postmap transport

Queue Lifetime

Standaard bewaart de mailserver e-mails 5 dagen als de primaire mailserver niet beschikbaar is. Pas deze waarde eventueel aan als de secundaire server e-mails langer moet vasthouden:

maximal_queue_lifetime = 60d
wiki/postfix/backup_mx.txt · Last modified: 2014/08/14 15:07 by jboelen