User Tools

Site Tools


wiki:nagios:zarafa_monitoren

Zarafa monitoren

Er is een plugin beschikbaar voor het monitoren van Zarafa. De plugin is een Bash script dat gebruik maakt van het Zarafa commando zarafa-stats (alleen de system opties zijn beschikbaar). Voor een overzicht van de beschikbare opties:

zarafa-stats --system

Plugin installeren

Download de plugin van de volgende URL: http://zarafa.in-put.de/check_zarafa.sh . Kopieer deze vervolgens naar de map: /usr/lib/nagios/plugins of /usr/lib64/nagios/plugins . Zorg dat het script uitvoerbaar is:

chmod +x check_zarafa.sh

De Nagios gebruiker moet nog wel worden toegevoegd aan de optie local_admin_users in het bestand /etc/zarafa/server.cfg zodat deze de rechten heeft de benodigde gegevens op te vragen.

Command aanmaken

Maak nu een command aan binnen Nagios voor het script, bijvoorbeeld:

define command {
      command_name check_zarafa
      command_line $USER1$/check_zarafa.sh --param $ARG1$ -w $ARG2$ -c $ARG3$
}

Of definieer een NRPE command:

command[check_zarafa_queuelen]=/usr/lib/nagios/plugins/check_zarafa.sh --param queuelen -w 10 -c 20

Meer info

wiki/nagios/zarafa_monitoren.txt · Last modified: 2014/08/14 15:10 by jboelen