User Tools

Site Tools


wiki:nagios:printer_monitoren

Printer monitoren

Er is een plugin beschikbaar voor het monitoren van diverse printers via SNMP. De plugin is geschreven in PHP en is te vinden op de volgende website: http://exchange.nagios.org/directory/Plugins/Hardware/Printers/check_printer--2D-All-in-one-printer-check-suitable-for-most-devices/details .

Plugin installeren

Download de plugin van de volgende URL: http://exchange.nagios.org/components/com_mtree/attachment.php?link_id=631&cf_id=24 . Kopieer deze vervolgens naar de map: /usr/lib/nagios/plugins of /usr/lib64/nagios/plugins . Zorg dat het script uitvoerbaar is:

chmod +x check_printer

Command aanmaken

Maak nu een command aan binnen Nagios voor het script, bijvoorbeeld:

define command{
    command_name  check_printer
    command_line  $USER1$/check_printer.php $HOSTADDRESS$ public snmp $ARG1$ $ARG2$
}

Gebruik als service

Configureer het zojuist aangemaakt commando nu als service binnen een Nagios object, bijvoorbeeld:

define service {
    use               generic-service
    host_name            printer
    service_description       Page Counter
    check_command          check_printer!counter!1
}

define service {
    use               generic-service
    host_name            printer
    service_description       Ink Level Yellow
    check_command          check_printer!ink!2
}

Meer info

Om alle opties te zien, voer het script uit zonder parameters:

/usr/lib/nagios/plugins/check_printer.php

Of kijk op de website: http://exchange.nagios.org/directory/Plugins/Hardware/Printers/check_printer--2D-All-in-one-printer-check-suitable-for-most-devices/details .

wiki/nagios/printer_monitoren.txt · Last modified: 2014/08/14 15:19 by jboelen