User Tools

Site Tools


wiki:nagios:nrpe_installeren_op_xvpappliance

NRPE installeren op xvpappliance

Xvpappliance is een virtuele machine die een webinterface aanbiedt voor het beheer van Xenserver. Xvpappliance maakt gebruik van Centos 5 64bit.

Repository toevoegen

In de standaard repository zitten geen pakketten voor Nagios. Ga naar de website http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/ en download de laatste versie, bijvoorbeeld: rpmforge-release-0.5.3-1.el5.rf.x86_64.rpm. Installeer nu het bestand:

rpm -i rpmforge-release-<versie>.el5.rf.x86_64.rpm

Nagios NRPE installeren

Installeer nu Nagios-NRPE en alle dependencies:

yum install nagios-nrpe

Configureren

De locatie van de configuratie bestanden en plugins zijn:

  • Configuratie: /etc/nagios
  • Plug-ins: /usr/lib64/nagios/plugins

Om de service automatisch te starten:

chkconfig --add nrpe
chkconfig nrpe on

Firewall aanpassen

Open nu het bestand /etc/sysconfig/iptables en voeg de volgende regel toe:

-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 5666 -j ACCEPT

Herstart nu de iptables service:

service iptables restart
wiki/nagios/nrpe_installeren_op_xvpappliance.txt · Last modified: 2014/08/14 15:18 by jboelen