User Tools

Site Tools


wiki:nagios:nrpe_installeren_op_xenserver

NRPE installeren op Xenserver

Xenserver biedt standaard geen ondersteuning voor Nagios. Door een EPEL of Fedora repository toe te voegen kunnen de benodigde pakketten alsnog worden geïnstalleerd.

Xenserver >= 7.0

Nieuwere versies van XenServer vereisen een 64bit versie van Nagios.

Repository toevoegen

Bewerk het bestand /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo en voeg een regel toe met de volgende baseurl:

#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/extras/$basearch/
baseurl=http://mirror.centos.org/centos/7.2.1511/extras/$basearch/

Installeer het pakket epel-release:

yum --enablerepo=extras install epel-release

Nagios NRPE installeren

Installeer nu Nagios-NRPE en alle dependencies:

yum install --enablerepo=epel nrpe

En vervolgens de bijbehorende plugins:

yum install --enablerepo=epel nagios-plugins-users nagios-plugins-disk nagios-plugins-swap nagios-plugins-procs nagios-plugins-load

Configureren

De locatie van de configuratie bestanden en plugins zijn:

  • Configuratie: /etc/nagios
  • Plug-ins: /usr/lib64/nagios/plugins

Om de service automatisch te starten:

systemctl enable nrpe

Firewall aanpassen

Open nu het bestand /etc/sysconfig/iptables en voeg de volgende regel toe:

-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 5666 -j ACCEPT

Herstart nu de iptables service:

systemctl restart iptables

Xenserver >= 6.5

Nieuwere versies van XenServer vereisen een 64bit versie van Nagios.

Repository toevoegen

Voer de onderstaande commando's uit om de epo repository te downloaden en te installeren:

wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm
rpm -Uvh epel-release-*.rpm

Zorg dat de repository standaard is uitgeschakeld:

sed -i 's/enabled=1/enabled=0/g' /etc/yum.repos.d/epel.repo

Schakel de Citrix repository tijdelijke uit:

nano -w /etc/yum.repos.d/Citrix.repo

Wijzig de waarde enabled naar 0.

Nagios NRPE installeren

Installeer nu Nagios-NRPE en alle dependencies:

yum install --enablerepo=epel nrpe

En vervolgens de bijbehorende plugins:

yum install --enablerepo=epel nagios-plugins-users nagios-plugins-disk nagios-plugins-swap nagios-plugins-procs nagios-plugins-load

Schakel de Citrix repository weer in:

nano -w /etc/yum.repos.d/Citrix.repo

Wijzig de waarde enabled naar 1.

Configureren

De locatie van de configuratie bestanden en plugins zijn:

  • Configuratie: /etc/nagios
  • Plug-ins: /usr/lib64/nagios/plugins

Om de service automatisch te starten:

chkconfig nrpe on

Firewall aanpassen

Open nu het bestand /etc/sysconfig/iptables en voeg de volgende regel toe:

-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 5666 -j ACCEPT

Herstart nu de iptables service:

service iptables restart

Xenserver < 6.5

Oudere versies van XenServer vereisen een 32bit versie van Nagios.

Repository toevoegen

Voer de onderstaande commando's uit om de epo repository te downloaden en te installeren:

wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/$(uname -i)/epel-release-5-4.noarch.rpm
rpm -Uvh epel-release-*.rpm

Zorg dat de repository standaard is uitgeschakeld:

sed -i 's/enabled=1/enabled=0/g' /etc/yum.repos.d/epel.repo

Nagios NRPE installeren

Installeer nu Nagios-NRPE en alle dependencies:

yum install --enablerepo=epel nrpe

En vervolgens de bijbehorende plugins:

yum install --enablerepo=epel nagios-plugins-users nagios-plugins-disk nagios-plugins-swap nagios-plugins-procs nagios-plugins-load

Configureren

De locatie van de configuratie bestanden en plugins zijn:

  • Configuratie: /etc/nagios
  • Plug-ins: /usr/lib/nagios/plugins

Om de service automatisch te starten:

chkconfig nrpe on

Firewall aanpassen

Open nu het bestand /etc/sysconfig/iptables en voeg de volgende regel toe:

-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 5666 -j ACCEPT

Herstart nu de iptables service:

service iptables restart

Meer info

wiki/nagios/nrpe_installeren_op_xenserver.txt · Last modified: 2017/01/22 16:00 by jboelen