User Tools

Site Tools


wiki:nagios:nrpe_installeren_in_ubuntu

NRPE installeren in Ubuntu

NRPE installeren

NRPE kan geïnstalleerd worden met het volgende commando:

apt-get install nagios-nrpe-server

NRPE configureren

De locatie van de configuratie bestanden en plugins zijn:

  • Configuratie: /etc/nagios
  • Plug-ins: /usr/lib/nagios/plugins
  • Plug-in configuratie: /etc/nagios-plugins/config

Om de service automatisch te starten:

update-rc.d nagios-nrpe-server defaults
wiki/nagios/nrpe_installeren_in_ubuntu.txt · Last modified: 2014/08/14 15:17 by jboelen