User Tools

Site Tools


wiki:nagios:nrpe_installeren_in_debian

NRPE installeren in Debian

NRPE installeren

NRPE kan geïnstalleerd worden met het volgende commando:

apt-get install nagios-nrpe-server

Of met een minimale set plugins:

apt-get install nagios-nrpe-server nagios-plugins-basic

NRPE configureren

De locatie van de configuratie bestanden en plugins zijn:

  • Configuratie: /etc/nagios
  • Plug-ins: /usr/lib/nagios/plugins
  • Plug-in configuratie: /etc/nagios-plugins/config

Om de service automatisch te starten:

update-rc.d nagios-nrpe-server defaults
wiki/nagios/nrpe_installeren_in_debian.txt · Last modified: 2014/12/26 09:43 by jboelen