User Tools

Site Tools


wiki:nagios:nrpe_installeren_in_centos

NRPE installeren in CentOS

NRPE installeren

NRPE kan geïnstalleerd worden met het volgende commando:

yum install nrpe nagios-plugins-disk nagios-plugins-load nagios-plugins-procs nagios-plugins-swap nagios-plugins-users

Zorg dat poort 5666 open staat in de firewall:

firewall-cmd --zone=public --add-port=5666/tcp --permanent
firewall-cmd --reload

NRPE configureren

De locatie van de configuratie bestanden en plugins zijn:

  • Configuratie: /etc/nagios
  • Plug-ins: /usr/lib64/nagios/plugins
  • Plug-in configuratie: /etc/nagios

Om de service automatisch te starten:

chkconfig nrpe on
wiki/nagios/nrpe_installeren_in_centos.txt · Last modified: 2015/10/11 13:07 by jboelen