User Tools

Site Tools


wiki:nagios:mailcleaner_monitoren

MailCleaner monitoren

Er zijn diverse manieren om de antispam oplossing MailCleaner te monitoren. Bijvoorbeeld via SNMP of NRPE. In de onderstaande beschrijving wordt uitgegaan van SNMP i.c.m. het script check_mailcleaner.sh.

SNMP inschakelen

Ga in de MailCleaner adminpagina naar: Configuration → Services → SNMP Monitoring en geef het IP van de Nagios server op en een community string.

Check_mailcleaner

Download het script van de Nagios website: http://exchange.nagios.org/directory/Plugins/Email-and-Groupware/check_mailcleaner/details en plaats deze in de Nagios plugins directory.

Het script wijkt af van de meeste Nagios scripts in de zin dat het diverse checks uitvoert en samenvoegt in 1 weergave/status. Controleer de syntax met:

./check_mailcleaner.sh -h

Maak een check aan in Nagios, bijvoorbeeld:

define command{
    command_name  check_mailcleaner
    command_line  $USER1$/check_mailcleaner.sh -H $HOSTADDRESS$ -C $ARG1$ -w $ARG2$ -c $ARG3$
}

Voeg de check toe aan een host, bijvoorbeeld:

define service {
    use               generic-service
    host_name            mailcleaner
    service_description       MailCleaner Status
    check_command          check_mailcleaner!communitystring!200!500
}
wiki/nagios/mailcleaner_monitoren.txt · Last modified: 2014/08/14 15:02 by jboelen