User Tools

Site Tools


wiki:nagios:email_reporter

Nagios Email reporter

Er zijn diverse addons beschikbaar voor Nagios voor reporting toepassingen. In dit voorbeeld maak ik gebruik van Nagios Email Reporter voor het wekelijks mailen van een rapport.

Extra Nagios gebruiker aanmaken

Maak een extra gebruiker aan met het command htpasswd2 en schrijf deze weg in het gebruikersbestand van Nagios:

htpasswd2 /etc/nagios/auth.users nagiosreporting

Vul twee keer een wachtwoord in. Open nu het bestand /etc/nagios/cgi.cfg en voeg de nieuwe gebruiker toe aan de volgende opties (scheidingsteken is een comma):

 • authorized_for_system_information
 • authorized_for_all_services
 • authorized_for_all_hosts

Script downloaden en configureren

Download het perl script van de URL die bovenaan de pagina is genoemd en open deze in een text editor. Pas in ieder geval de volgende opties aan:

 • mailhost
 • maildomain
 • mailfrom
 • mailto
 • logfile
 • webuser
 • webpass
 • webbase

Dependencies installeren

Het script heeft in ieder geval een actuele versie van Perl nodig. Start het script om te zien of er dependencies ontbreken:

perl nagios-reporter.pl

Ik moest in ieder geval het volgende installeren:

emerge libwww-perl DateManip

Report mailen

Met bijvoorbeeld cron kan een periodiek rapport worden gemaild. Bijvoorbeeld een wekelijks rapport op maandag:

0 1 * * q perl /pad/naar/nagios-reporter.pl --type=weekly > /dev/null
wiki/nagios/email_reporter.txt · Last modified: 2014/11/15 12:54 by jboelen