User Tools

Site Tools


wiki:mailcleaner:updates_installeren

Updates installeren

Het updaten van MailCleaner bestaat uit twee onderdelen. De standaard Debian updates, en de updates van de MailCleaner software.

Debian updates

Voer de onderstaande commando's uit:

aptitude update
aptitude safe-upgrade

MailCleaner updates

Voer de onderstaande commando's uit:

cd /usr/mailcleaner
cvs -q update -dP
source lib/updates/update_binaries.sh
stabilizeBinaries
install/install_perl_libs.sh
install/install_sa.sh
/usr/mailcleaner/bin/check_db.pl --update
/etc/init.d/mailcleaner restart
wiki/mailcleaner/updates_installeren.txt · Last modified: 2014/08/14 15:04 by jboelen