User Tools

Site Tools


wiki:mailcleaner:spamassassin_updates

SpamAssassin updates

Het onderstaande commando update SpamAssassin met regels uit diverse channels:

sa-update --nogpg --channel sought.rules.yerp.org --channel sa.sosdg.org --channel updates.spamassassin.org --updatedir /usr/mailcleaner/share/spamassassin && /usr/mailcleaner/etc/init.d/mailscanner restart

Voeg een crontab toe om deze bijvoorbeeld dagelijks uit te voeren:

0 4 * * * 	/root/update_sa_rules.sh > /dev/null
wiki/mailcleaner/spamassassin_updates.txt · Last modified: 2014/08/14 15:03 by jboelen