User Tools

Site Tools


wiki:mailcleaner:spam_tables_repareren

Spam Tables repareren

Na bepaalde updates kan de database van MailCleaner corrupt raken. Voer de onderstaande stappen uit om de database tabellen opnieuw te genereren.

  1. Download het bestand (http://forum.mailcleaner.org/download/file.php?id=45) en pak deze uit op de locatie: /usr/mailcleaner/bin.
  2. Installeer een library voor Perl:
    aptitude install libtime-format-perl
  3. Voer het script uit, dit kan enige tijd duren:
    rebuild_spam_db.sh

    .

wiki/mailcleaner/spam_tables_repareren.txt · Last modified: 2014/08/14 15:03 by jboelen