User Tools

Site Tools


wiki:mailcleaner:clamspam_updates

ClamSpam updates

Voer de onderstaande stappen uit om databases voor ClamSpam te downloaden en bij te werken.

cd /
aptitude install curl
mkdir sanesecurity
cd sanesecurity
mkdir cache
cd /tmp
wget http://downloads.sourceforge.net/project/unofficial-sigs/clamav-unofficial-sigs-3.7.2.tar.gz
tar xvf clamav-unofficial-sigs.tar.gz
mv clamav-unofficial-sigs-3.7.2/* /sanesecurity/
chmod 755 /sanesecurity/clamav-unofficial-sigs.sh
cp /sanesecurity/clamav-unofficial-sigs.conf /etc/

Open het bestand /etc/clamav-unofficial-sigs.conf in een editor en pas de volgende regels aan:

PATH="/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/opt/clamav/bin"
clam_dbs="/var/mailcleaner/spool/clamspam"
clamd_pid="/var/mailcleaner/run/clamav/clamd.pid"
reload_dbs="yes"
reload_opt="/usr/mailcleaner/etc/init.d/clamspamd restart"
user_configuration_complete="yes"

Open de map /sanesecurity:

cd /sanesecurity

Start het script nu eenmalig met de hand om te testen:

./clamav-unofficial-sigs.sh

Voeg het script nu toen aan crontab om deze periodiek uit te voeren.

0 4 * * * /sanesecurityclamav-unofficial-sigs.sh > /dev/null

Of voeg deze toe aan het script: SpamAssassin updates

Meer informatie

wiki/mailcleaner/clamspam_updates.txt · Last modified: 2014/08/14 15:01 by jboelen