User Tools

Site Tools


wiki:linux:vi_editor_gebruiken

VI editor gebruiken

Het programma vi wordt door onder andere ESX(i) en diverse Linux systemen gebruikt voor het bewerken van tekst- en configuratiebestanden.

Bestand openen in VI

Dat gaat via het volgende commando:

vi [naambestand]

VI bedienen

VI kent twee modussen, command mode en input mode. In command mode kunnen allerlei opdrachten binnen het programma worden uitgevoerd, in input mode kan tekst gewijzigd of toegevoegd worden. De meest gebruikte commando's staan in de onderstaande tabel:

Actie Toets
Cursor verplaatsen [pijltjes toetsen]
Tekst invoeren achter de cursor (input mode starten) a
Input mode stoppen ESC (escape)
Tekst verwijderen achter de cursor x

Opslaan en afsluiten

Gebruik de onderstaande commando's om het bestand op te slaan en/of VI af te sluiten:

Actie Commando
Bestand opslaan :w
Bestand opslaan en afsluiten :wq
Afsluiten :q
Afsluiten zonder de wijzigingen op te slaan :q!

Meer informatie

wiki/linux/vi_editor_gebruiken.txt · Last modified: 2014/08/14 15:08 by jboelen