User Tools

Site Tools


wiki:linux:gpt

GPT

Veel Linux systemen maken gebruik van het verouderd Master Boot Record (MBR) als partitie tabel. Hier zit echter een limiet op van 2TB. Om schijven groter dan 2TB te gebruiken moeten deze worden voorzien van een GUID Partition Table (GPT) partitie tabel.

GPT inschakelen in de kernel (optioneel)

De Linux kernel moet ondersteuning hebben voor GPT, dit onderdeel is te vinden onder:

  • File Systems
    • Partition Types
      • Advanced partition selection
      • EFI GUID Partition support (NEW)

GPT aanmaken met Parted

Het standaard fdisk commando binnen Linux heeft geen ondersteuning voor GPT. Gebruik in plaats daarvan het programma parted:

parted /dev/sd<X>

Kies nu GPT als partitie tabel:

(parted) mklabel gpt

Selecteer terrabyte als eenheid:

(parted) unit TB

Maak nu een partitie aan met de maximale grootte:

(parted) mkpart primary 0 0

Of specificeer de grootte:

(parted) mkpart primary 0.00TB 3.00TB

Controleer of de partitie en partitie tabel correct is aangemaakt:

(parted) print

Sluit het programma nu af:

(parted) quit

De partitie kan nu worden geformatteerd.

Meer info

wiki/linux/gpt.txt · Last modified: 2014/07/23 15:09 by jboelen