User Tools

Site Tools


wiki:linux:crontab_gebruiken

Crontab gebruiken

Crontab is een service die in ESX(i) en diverse Linux systemen wordt gebruikt voor het plannen van taken. Het bewerken van de geplande taken gaat als volgt:

crontab -e

De bestand gebruikt het volgende format:

* * * * * * taak om uit te voeren
: : : : : - jaar (optioneel)
: : : : + - dag van de week (0-6) (Zondag=0)
: : : + - - maand (1-12)
: : + - - - dag van de maand (1-31)
: + - - - - uur (0-23)
+ - - - - - minuut (0-59)

Een aantal voorbeelden:

10 4 * * * /pad/naar/script [script] elke dag van de maand om 10 over 4 's nachts uitvoeren
0 14 * * 1 /pad/naar/script [script] elke maandag uitvoeren om 2 uur 's middags
0 */2 1 2 * 2012 /pad/naar/script [script] elke twee uur (12u, 2u, 4u, etc) uitvoeren op 1 februari 2012
wiki/linux/crontab_gebruiken.txt · Last modified: 2014/07/23 15:08 by jboelen