User Tools

Site Tools


wiki:citrix_xenserver:xenserver_tools_installeren_op_gentoo

Xenserver tools installeren op Gentoo

De onderstaande stappen installeren de Xenserver tools onder Gentoo Linux.

Mount eerst de cd-rom (xs-tools.iso) binnen de virtuele machine:

mount /dev/cdrom /mnt/cdrom

Installeer nu RPM:

emerge rpm

En vervolgens het Xentools bestand zonder dependencies:

rpm -i --nodeps xe-guest-utilities-5.5.0-458.x86_64.rpm

Bewerk het script: /etc/init.d/xe-linux-distribution en voeg een functie toe voor Gentoo:

identify_gentoo()
{
	gentoo_release="$1"
	if [ ! -e "${gentoo_release}" ] ; then
		return 1
	fi
	distro="gentoo"
	eval $(cat ${gentoo_release} | awk '{ print "release=" $5 }' )
	if [ -z "${release}" ] ; then
		return 1
	fi
	eval $(echo $release | awk -F. -- '{ print "major=" $1 ; print "minor=" $2 }' )
	if [ -z "${major}" -o -z "$minor" ] ; then
		return 1
	fi
	write_to_output "${distro}" "${major}" "${minor}" "${distro}"
}

En voeg de volgende regel toe:

identify_gentoo "/etc/gentoo-release" && exit 0

Onder de regel:

identify_debian /etc/debian_version && exit 0

Voeg nu het script toe aan het opstarten:

rc-update add xe-linux-distribution default

Zie ook: http://christopher.wojno.com/2009/08/11/gentoo-domu-in-xenserver

wiki/citrix_xenserver/xenserver_tools_installeren_op_gentoo.txt · Last modified: 2014/07/23 15:07 by jboelen