User Tools

Site Tools


wiki:citrix_xenserver:virtuele_schijf_groter_dan_2tb_aanmaken

Virtuele schijf groter dan 2TB aanmaken

Het bestandsformaat voor virtuele schijven binnen Xenserver (.vhd) heeft een limiet van 2TB. Het is echter ook mogelijk een Logical Volume aan te maken en te gebruiken als virtuele schijf (met een 64bit CPU heeft dit een maximum van 8EB!).

Uuid van de SR opvragen

Om te beginnen is de unieke ID van de Storage Repository (SR) nodig, voer hiervoor het onderstaande commando uit:

xe sr-list

Kopieer/noteer de waarde achter uuid.

Als de betreffende hardeschijf/RAID Array nog niet toegevoegd is als SR binnen Xenserver, volg dan de stappen in: Local Storage Repository aanmaken.

Volume Group Device Name opvragen

Voer het onderstaande commando uit om de naam van de Volume Group waar de SR toe behoort op te vragen, hierbij is <SR-UUID> de ID uit de voorgaande stap:

vgs | awk '{print $1}' | grep <SR-UUID>

Kopieer/noteer de waarde die verschijnt.

Logical Volume aanmaken

Voer nu het onderstaande commando uit om de Logical Volume aan te maken, hierbij is <X> het aantal terrabyte (bijvoorbeeld 3) en <VG-NAAM> de ID uit de voorgaande stap:

lvcreate -L<X>T -n"LV-"$(uuidgen) <VG-NAAM>

Bijvoorbeeld:

lvcreate -L3T -n"LV-"$(uuidgen) VG_XenStorage-b55e5f09-8fef-4b5d-8dae-9410d630f205

SR scannen

Voordat de Logical Volume zichtbaar is moet Xenserver de betreffende SR scannen. Voer hiervoor het onderstaande commando uit, hierbij is <SR-ID> de ID uit de eerste stap:

xe sr-scan uuid=<SR-ID>

Hernoemen

De virtuele schijf zou nu zichtbaar moeten zijn binnen XenCenter. Deze heeft standaard geen naam, ga naar Properties en vul een naam en eventueel een beschijving in voor de schijf. De schijf kan nu aan een willekeurige virtuele machine worden gekoppeld.

Meer info

wiki/citrix_xenserver/virtuele_schijf_groter_dan_2tb_aanmaken.txt · Last modified: 2014/07/23 15:06 by jboelen