User Tools

Site Tools


wiki:citrix_xenserver:root_disk_opschonen

Root Disk opschonen

Na verloop van tijd kan de root disk van XenServer vol lopen. Hieronder een aantal mappen en bestanden die opgeschoond kunnen worden.

Oude hotfixes

Open de directory /var/patch. Voer nu het volgende commando uit voor alle directories met een uid in de naam:

xe patch-destroy uuid=<FILENAME, SUCH AS 4d2caa35-4771-ea0e-0876-080772a3c4a7>

Als dit niet werkt verwijder dan alle mappen handmatig (verwijder nooit de directory met als naam applied!)

cd /var/patch
ls | grep "[0-9]" | xargs rm

Tmp directory

In de map /tmp kunnen alle logbestanden veilig verwijderd worden:

cd /tmp
rm *.log

Syslog directory

Verwijder alle oude logbestanden uit /var/log:

cd /var/log
rm *.gz

Meer informatie

wiki/citrix_xenserver/root_disk_opschonen.txt · Last modified: 2014/12/21 08:50 by jboelen