User Tools

Site Tools


wiki:citrix_xenserver:lsi_megaraid_megacli_installeren

LSI MegaRAID MegaCli installeren

Download de laatste versie van MegaCli van de LSI website (bijvoorbeeld: http://www.lsi.com/downloads/Public/RAID%20Controllers/RAID%20Controllers%20Common%20Files/8.07.14_MegaCLI.zip ) . Pak deze uit:

unzip 8.07.14_MegaCLI.zip

Installeer het RPM bestand:

rpm -ivh Linux/MegaCli-8.07.14-1.noarch.rpm

MegaCli is nu geïnstalleerd in de map /opt/MegaRAID/MegaCli . Het onderstaande voorbeeld toont de status van de eerste logical drive:

/opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli -LDInfo -L0 -a0
wiki/citrix_xenserver/lsi_megaraid_megacli_installeren.txt · Last modified: 2014/07/23 15:04 by jboelen