User Tools

Site Tools


wiki:citrix_xenserver:local_storage_repository_aanmaken

Local Storage Repository aanmaken

Hieronder staat de procedure voor het aanmaken van een nieuwe Local Storage Repository (SR) binnen Xenserver. Dit kan gebruikt worden om een nieuwe lokale schijf of RAID Array toe te voegen als opslag.

Diskid opvragen

Voer het onderstaande commando uit op de commandline:

ls -l /dev/disk/by-id

Kopieer/noteer nu het ID van de betreffende schijf.

SR aanmaken

Maak nu de SR aan met het onderstaande commando, hierbij is <ID> het ID uit de voorgaande stap, <host-uuid> de unieke ID van de Xenserver (op te vragen met xe host-list) en NAAM de naam die zichtbaar is binnen Xenserver:

xe sr-create content-type=user device-config:device=/dev/disk/by-id/<ID> host-uuid=<host-uuid> name-label=”<NAAM>” shared=false type=lvm

De SR zou nu zichtbaar moeten zijn binnen Xenserver.

Meer info

wiki/citrix_xenserver/local_storage_repository_aanmaken.txt · Last modified: 2014/07/23 15:04 by jboelen