User Tools

Site Tools


wiki:citrix_xenserver:disk_passthrough

Disk Passthrough

Standaard is het niet mogelijk om “disk passthrough” in te schakelen voor vaste schijven naar een virtuele machine. Gezien de limiet van 2TB op een virtuele schijf kan dit echter wel nuttig zijn. Het is wel mogelijk om een “removable storage” zoals een USB schijf aan een virtuele machine te koppelen. De truck is nu om de vaste schijf in Xenserver als verwijderbare schijf te laten herkennen.

Losse interne schijf

Om de schijf beschikbaar te krijgen als “removable storage” moet een symlink naar het apparaat worden toegevoegd aan de map /dev/xapi/block. Dit gaat het makkelijkst door een regel aan te maken in: /etc/udev/rules.d/50-udev.rules. Het onderstaande voorbeeld kan gebruikt worden voor /dev/sdb:

ACTION=="add", KERNEL=="sdb", SYMLINK+="xapi/block/%k", RUN+="/bin/sh -c '/opt/xensource/libexec/local-device-change %k 2>&1 >/dev/null&'"
ACTION=="remove", KERNEL=="sdb", RUN+="/bin/sh -c '/opt/xensource/libexec/local-device-change %k 2>&1 >/dev/null&'"

HP Smart Array

De driver die in Linux wordt gebruikt voor HP Smart Array raid controllers maakt geen apparaten aan onder /dev , maar in de submap /dev/cciss . Dit geeft problemen met de twee regels in /etc/udev/rules.d/50-udev.rules uit de voorgaande pagina. Verander deze voor bijvoorbeeld het apparaat /dev/cciss/c0d1:

ACTION=="add", KERNEL=="cciss?c0d1", SYMLINK+="xapi/block/c0d1", RUN+="/bin/sh -c '/opt/xensource/libexec/local-device-change %k 2>&1 >/dev/null&'"

ACTION=="remove", KERNEL=="cciss?c0d1", RUN+="/bin/sh -c '/opt/xensource/libexec/local-device-change %k 2>&1 >/dev/null&'"

Meer info

wiki/citrix_xenserver/disk_passthrough.txt · Last modified: 2014/07/23 15:03 by jboelen