User Tools

Site Tools


wiki:citrix_xenserver:apc_ups_installeren

APC UPS installeren

Deze pagina beschrijft de procedure voor het gebruik van een APC UPS op een Citrix Xenserver door middel van de Apcupsd software. Ik heb gebruik gemaakt van een APC Back-UPS CS 650 welke met USB is verbonden. Raadpleeg de website van Apcupsd welke modellen nog meer worden ondersteund http://www.apcupsd.com.

APCUPSD installeren en configureren

Installeer het rpm bestand:

XenServer 7
wget https://centos.pkgs.org/7/epel-x86_64/apcupsd-3.14.12-1.el7.x86_64.rpm.html
yum localinstall --nogpgcheck apcupsd-3.14.12-1.el7.x86_64.rpm

XenServer 6 (https://sourceforge.net/projects/apcupsd/files/rpms%20-%20Stable/3.14.10/)
rpm -i apcupsd-3.14.10-1.el5.x86_64.rpm
of
rpm -i apcupsd-3.14.10-1.el5.i386.rpm

Open nu het configuratiebestand van Apcupsd:

nano -w /etc/apcupsd/apcupsd.conf

Configureer in ieder geval het type aansluiting:

UPSCABLE usb

Start nu de Apcupsd service:

systemctl start apcupsd
of
service apcupsd start

En zorg dat de service automatisch wordt gestart bij het booten:

systemctl enable apcupsd
of
chkconfig apcupsd on

APCUPSD testen

Voer het volgende commando uit om te controleren of de Apcupsd service kan communiceren met de UPS:

apcaccess

APCUPSD bereikbaar maken via netwerk (optioneel)

Open het bestand /etc/sysconfig/iptables en voeg onder de regel:

-A RH-Firewall-1-INPUT -p tcp -m tcp –dport 631 -j ACCEPT

een nieuwe regel toe met als waarde:

-A RH-Firewall-1-INPUT -p tcp -m tcp –dport 3551 -j ACCEPT

Herstart nu de iptables service:

/etc/init.d/iptables restart

Virtuele Machines afsluiten

Standaard sluit Apcupsd alleen de Xenserver zelf af. Om ook de virtuele machines netjes te stoppen kan een bash script worden aangemaakt:

nano -w /etc/apcupsd/shutdown_vms

Maak nu voor elke virtuele machine een regel aan, bijvoorbeeld:

shutdown_vms
#!/bin/bash
xe vm-shutdown vm="Barcelona" &
xe vm-shutdown vm="Tarragona" &

Zorg dat het bestand uitvoerbaar is:

chmod +x /etc/apcupsd/shutdown_vms

Open nu het bestand /etc/apcupsd/apccontrol en zorg dat het zojuist aangemaakte script wordt aangeroepen als de UPS op batterij stroom draait:

  onbattery)
    echo "Power failure on UPS ${2}. Running on batteries." | ${WALL}
    /etc/apcupsd/shutdown_vms
  ;;
wiki/citrix_xenserver/apc_ups_installeren.txt · Last modified: 2017/01/22 15:18 by jboelen