User Tools

Site Tools


wiki:centos_linux_7:oracle_java_installeren

Oracle Java installeren

Download de laatste versie van de Oracle website (bijvoorbeeld jdk-8u60-linux-x64.rpm) en installeer het bestand:

rpm -Uvh /path/to/binary/jdk-8u60-linux-x64.rpm

En stel deze in als standaard JRE:

alternatives --install /usr/bin/java java /usr/java/latest/jre/bin/java 200000
wiki/centos_linux_7/oracle_java_installeren.txt · Last modified: 2015/10/03 16:40 by jboelen