User Tools

Site Tools


wiki:centos_linux_7:epel_installeren

EPEL installeren

Voer het onderstaande commando uit om EPEL te installeren en activeren:

yum install epel-release
wiki/centos_linux_7/epel_installeren.txt · Last modified: 2015/10/03 16:41 by jboelen